Sykepleien er i dag en flermedial virksomhet som produserer, formidler og distribuerer journalistisk innhold, fag- og forskningsartikler og meningsinnhold. Ifølge formålsparagrafen skal Sykepleien utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i NSFs formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Sykepleien publiserer daglig innhold på alle digitale plattformer uten betalingsmur, gjennom sykepleien.no. Sykepleiens temautgaver på papir distribueres til alle medlemmene i NSF.