Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Yrke

Yrke er om et faglig-pedagogisk tidsskrift for yrkesfaglærere og andre med interesse for yrkesfag. Yrke går tett på opplæringsarenaene. Yrke kommer med fire nr i året og bringer reportasjer, intervjuer og artikler fra opplæring i skole, bedrift og øvrige opplæringsinstitusjoner.

Yrke

Artikler