Bente Monica Aakre er instituttleder for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst Norge som er den eneste institusjonen som utdanner optikere i Norge. Hun er selv optiker (1992), har doktorgrad innen optometri og synsvitenskap (2009) og har undervist og forsket ved fagmiljøet siden 1998. Internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer innen syn og øyehelse for barn, voksne i arbeidslivet og eldre er tilknyttet instituttet.

Aakre leder for tiden et internasjonalt Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt som handler om harmonisering av optikerutdanningene ved partnerinstitusjoner i Europa, India og Israel, og hun var med på å starte det SIU-finaniserte prosjektet Moldova – Norwegian collaboration program in optometry hvor USN har startet optikerutdanning i samarbeid med State University of Medicine and Pharmacy i Moldova.