Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en mastergrad i pedagogikk og en doktorgrad med fokus på klasseromsforskning fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har også undervist i pedagogikk på lærerutdanningen ved ILS siden 2012.  Hennes forskningsinteresser er klasseromsforskning, med et spesielt fokus på interaksjonen mellom lærer og elever.