Hans Christian Arnseth er dr.polit. i pedagogikk (2004) fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han er interessert i digitale medier, oppvekst og utdanning og han har skrevet en rekke artikler om dataspill og læring, IKT og samarbeidslæring i naturfag og om grensene mellom formelle og uformelle kontekster for læring, literacy og identitet. For tiden arbeider han med et prosjekt om såkalte Makerspaces og hvordan disse kan bidra til å utvikle kreativitet og engasjement hos barn og unge.