Marit Andersen, spesialpedagog med master fra Institutt for helsefremmende arbeid, HSN. Andersen jobber som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten i Horten og samarbeider med forskere ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanningen, NTNU. Andersen har særlig interesse for helsefremmende læringsmiljø, med vekt på elevers medvirkning og opplevelse av tilhørighet til skolen.