Patrick Lie Andersen er forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er MA i sosiologi (2009) fra Universitetet i Oslo og er nå PhD-student samme sted. Hans forskning retter seg mot sosial ulikhet generelt, med et spesielt fokus på ungdoms livssituasjon, sosial ulikhet, sosial klasse, utdanning, urbane områder og sosiale eliter.

Andersen var prosjektleder for ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Han jobber nå med et prosjekt om ungdom og bosituasjon for Husbanken, og er prosjektleder for Ung i Bydel Grorud.