Siw Askheim er spesialist i klinisk pedagogikk og jobber i Statped og RBUP øst og sør. Hun har bred erfaring med utredning, oppfølging og behandling/tilrettelegging for barn og unge med selektiv mutisme og sammensatt problematikk. Hun har tidligere jobbet i BUP og PPT.