Vigdis Alver er førsteletor i norsk ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hun har tidligere jobbet som førstelektor på Høgskolen i Bergen. Hennes interesseområde er norsk som andrespråk og spesielt lesing på andrespråket og kunnskapstilegnelse for flerspråklige elever i grunnskolen og videregående skole. Alver har forsket på flerspråklige elevers skriving av fagtekst, og sammen med Harald Berggreen og Kjartan Sørland har hun skrevet boka "God nok i norsk". Hun har også forsket på flerspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet og holdt en rekke kurs innenfor dette området. Alver har utgitt to læreverk for flerspråklige voksne med liten skolebakgrunn, sammen med Karen Margrete Dregelid.