Geir Aamodt er professor i epidemiologi ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. Han har en PhD i statistikk fra Universitetet i Oslo og han benytter også geografiske informasjonssystemer i sin forskning og undervisning. Geir har arbeidet med registerforskning og han har benyttet flere av de norske helseundersøkelsene, slik som Den norske mor, far og barnundersøkelsen og Ungdata, i sin forskning. Hans hovedfokus er hvordan det ytre miljø og spesielt grønne omgivelser påvirker helsa og trivselen vår.