Ingvild Åmot er utdannet førskolelærer og spesialpedagog og har erfaring fra barnehage, skole og PPT. Hun er professor ved Dronning Maud Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, i all hovedsak tilknyttet masterutdanningen i spesialpedagogikk.

Åmot har i sin forskning vært særlig opptatt av grenselandet mellom spesialpedagogikk og ordinær pedagogikk i barnehagen. Hun er opptatt av barns rettigheter og anerkjennelse av barns subjektstatus.