Per Anders Aas (født 1956) er nordist, professor i RLE og tilknyttet samfunnsfag ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har tidligere vært lærer ved Forsøksgymnaset i Oslo og NFR-stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Interesseområder: idéhistorie, arkitekturhistorie, nordisk litteratur, kristendomshistorie. Forskningsfelt: humanisme, idé- og arkitekturhistorie i norsk mellomkrigstid. Større arbeider: Dannelse i krise. Klassisk humanisme i møte med det moderne: Harry Fett, Charles Kent og A.H. Winsnes 1918–33 (dr. avh., Unipub 2003) og Humanisme: «Først og fremst et menneske» (Pax 2011).