Forfatterbilde

Anne Håland

Anne Håland er universitetslektor og har lærerutdanning og nordisk hovedfag. Hun har jobbet 14 år i grunnskolen, og undervisningserfaring fra lærarutdanningen. Håland har vært med på arbeidet innenfor rammene av Gi rom for lesing! siden oppstarten i 2004, og har holdt kurs om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring.

Artikler