Arnfinn Helleve er sosiolog og har doktorgrad i forebyggende helsearbeid. Han er senterleder i ledelse og stab for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet. Han er prosjektleder for Folkehelseinstituttets forskningsbidrag i «Et lag rundt eleven», og er involvert i ulike forskingsprosjekter med evaluering av folkehelsetiltak.