Agathe Backer-Grøndahl er forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), der hun også tok sin doktorgrad i utviklingspsykologi og selvregulering hos barn. Hun forsker på utvikling av sosiale ferdigheter og sosial og emosjonell tilpasning hos barn og unge, og på foreldrebaserte programmer for forebygging og behandling av barn og unges psykiske vansker.