Altijana Brkan er førsteamanuensis i fransk språk og fransk fagdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har forsket på flere språk kontrastive problemstillinger innen fonetikk, på uttale undervisning i fransk som fremmedspråk, på evaluering av tospråklig opplæring, og på bruk av målspråket i fremmedspråkklasserommet.