Arild Boge er utdannet allmennlærer med musikk og arbeider for tiden som høgskolelektor og seksjonsleder på Idrettsseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen, der han underviser i kroppsøving og idrett på grunnskolelærerutdanningen, fysisk fostring på barnehagelærerutdanningen, samt årskurs idrett 60 studiepoeng. Der underviser han i emnene friluftsliv, svømming, alpint, telemark, snøbrett, turn, volleyball, crossfit/functional fitness, windsurfing, badminton, orientering, basketball og basistrening. Teoretiske emner han underviser i er didaktikk, idrettspedagogikk, motorikk, friluftslivsteori, anatomi, gruppedynamikk, idrettshistorie og treningslære.

For tiden leder han et forskningsprosjekt som tar for seg crossfit/functional fitness som treningsform og aktivitetsform på fritiden og i kroppsøvingsundervisningen i skolen.