Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk ved Høgskolen i Østfold og har undervist tysk språk og kultur, i den senere tid også tyskdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Hun ledet etterutdanninga for lærerne i det nasjonale forsøket med Fremmedspråk på barnetrinnet 2010-2012, og forsker på tidlig språklæring, metakognisjon i språklæringsprosesser og flerspråklighet.  (Bilde via Høgskolen i Østfold)