Jonas Bakken er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo. Han har allmennutdanning, hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i retorikk. Han har skrevet Retorikk i skolen (2009) og er leder av den vitenskapelige komiteen for tidsskriftet Norsklæreren.