Kolbjørn Brønnick er professor i psykologi ved Universitetet i Stavanger med kognitiv nevrovitenskap som sitt hovedforskningsfelt. Han har lang erfaring med kognitiv eksperimentell forskning og med bruk av hjerneavbildningsteknikker som PET, fMRI og EEG.