Lisbeth M. Brevik er førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, og er medlem av forskergruppen SISCO. Hun er prosjektleder for VOGUE-prosjektet (Vocational and General students’ Use of English in and out of school) og prosjektkoordinator for videostudien LISE (Linking Instruction and Student Experiences), og er tidligere engelsklærer på ungdomstrinnet og videregående skole.

Brevik har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, og underviser i engelsk fagdidaktikk på lærerutdanningen ved ILS. Hun har også utgitt bøker om lesing for lærere og lærerstudenter, og lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole.