Mona Bekkhus er Førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo og Forsker ved Promenta forskningsenter. Hun har publisert flere bokkapitler og forskningsartikler om resiliens med fokus på forebygging.

Hennes forskning omhandler hvordan familie og venner kan bidra med både risiko for skjevutvikling, men også bidra til god utvikling for barn. Hun samarbeider med forskere i Australia, Canada og Storbritania om forskningsprosjekter rundt tema som vennskap, psykisk helse hos foreldre og genetikk. Hun har vært gjesteforsket ved Institute of Psychiatry, King´s college London, og ved Queensland University of Technology, Brisbane Australia. Hun har tidligere arbeidet som pedagogisk.psykologisk rådgiver ved Pedagogisk.psykologisk Tjeneste.