Pauline Book disputerte med doktorgrad i naturfagdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet i oktober 2022. Hun har fagbakgrunn som biolog og lærer. Book har erfaring fra undervisning i skolen, og har jobbet med forskning, utvikling og undervisning ved lærerutdanningen i naturfag siden 2015. Spesielt retter Book oppmerksomheten mot elevers deltakelse og involvering i naturfaglige representasjoner, og hennes arbeid inkluderer bruk av støttestrukturer som legger til rette for en inkluderende undervisningspraksis med høye faglige ambisjoner på vegne av elevene.