Stål Bjørkly er Professor i klinisk psykologi på Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Han jobber som forskningsveileder på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus.
Bjørkly er fast medlem i vitenskapelig komite for European Congress on Violence in Clinical Psychiatry Redaksjonsmedlem i International Journal of Forensic Mental Health. Han er tildelt Akuttpsykiatri prisen 2014, samt Rudiger Isberner-Muller award for excellent research in clinical research on forensic patients 2017.

Ca 60 fagfellevurderinger for tidsskrift som Aggressive Behavior, Clinical Psychology Review, JAMA, British Journal of Psychiatry, etc.
112 fagfellebaserte tidsskrift og kapitler.
Viktigste forskningsområde: Vold og aggresjon