Tony Burner er professor i engelsk fagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), fakultet for Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap. Han har bred undervisningserfaring fra skolen og har også undervist i norsk og historie i tillegg til engelsk. Hans forskningsinteresser er engelsk fagdidaktikk, skoleutvikling, veiledning og språklig/kulturell diversitet.