Forfatterbilde

Bent Olsen

Bent Olsen har tidligere jobbet med barn og unge, efter- og videreutdanning av ulike peda-gogiske profesjoner og er nå professor i pedagogisk sosiologi, Pedagogisk institutt, NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Interesser innen formidling og forskning:

  • Å studere pedagogiske praksiser i sin egen rett som noe annen enn «anvendt teori»
  • Undersøke sammenhenger mellom sosial bakgrunn og pedagogiske praksiser innen en profesjon
  • Kunnskaps- og maktkritikk.

Artikler