Forfatterbilde

Børge Skåland

Børge Skåland arbeider som førsteamanuensis ved institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Der underviser han i spesialpedagogisk etterutdanning og praktisk pedagogisk utdanning, (PPU). Han har hovedfag i spesialpedagogikk fra Statens spesiallærerhøgskole og doktorgrad (PhD) i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole fra NTNU.

Artikler