Forfatterbilde

Brit Johanne Eide

Brit Johanne Eide er tidligere førstelektor i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet, og er nå tilknyttet Seniorsenteret ved universitetet. Hun har deltatt i flere større forskningsprosjekter og har publisert mange fagartikler i tidsskrifter og bøker nasjonalt og internasjonalt.

Hun har særlig vært opptatt av barneperspektivet og barns medvirkning i barnehagen, utvikling innen barnehagesektoren og barnehagefeltet som forskningsarena. I de siste årene har hun deltatt i forskningsprosjekter som har rettet søkelyset mot kvalitet i barnehagen og de de yngste barnas situasjon. Hun har også vært opptatt av barnehagelærerprofesjonen.

Artikler