Gunnel Colnerud er professor emerita ved Linköpings Universitet i Sverige. Hun disputerte i 1995 med avhandlingen "Etik och Praktik i Läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan". Hun har senere studert psykologers yrkesetiske konflikter og er spesielt interessert i profesjonsetiske dilemma i skolen.