Marit Eline Lervik Christensen, rådgiver, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo