Cathrine Tømte har i godt over ti år studert teknologi og utdanning. Ved NIFU har hun ledet flere studier om teknologibruk i skolen og innenfor høyere utdanning. Tømte har doktorgrad fra NTNU og har arbeidet som  forsker 1 ved NIFU frem til 1. september 2018.  Etter det har hun permisjon fra NIFU og vil arbeide som førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, med et særlig ansvar for lærerutdanningen og tema knyttet til teknologi og læring.