Carl Fredrik Dons er dosent i utdanningsledelse og pedagogikk ved NTNU. Dons har arbeidet som lærer og leder i grunnopplæringen. Han har lang erfaring fra undervisning og forskning innafor lærerutdanning, skoleutvikling og skoleledelse med et særlig søkelys på læring og ledelse i digitale kontekster.

I løpet av de senere år har Dons ledet NTNUs Rektorutdanning og underviser nå på master i skoleutvikling og utdanningsledelse med faglig ansvar for emnet Digitalisering og ledelse. Dons underviser også på emnet Profesjonsutvikling og vurdering for lærerspesialister i matematikk. Carl Fredrik Dons leder NTNUs følgeforskning knyttet til KS oppvekstprogram ABSOLUTT og deltar i NTNUs forskningsprosjekt Ledelse i Covid 19. Dons er også involvert i flere utviklingsprosjekter som arbeider med skolebasert kompetanseutvikling.