Hilde Kolstad Danielsen arbeider som seniorrådgiver i Landsdekkende Faglig Enhet i Statped og er en del av det nasjonale ASK-teamet. Dette er et tverrfaglig ressursteam med alternativ og supplerende kommunikasjon som område. Hun har blant annet deltatt i å utvikle en læringsressurs om Literacy til bruk for pedagoger som arbeider med barn og unge med utfordringer med kommunikasjon og læring. Hun er utdannet logoped og leksolog, har Master i Spesialpedagog og er veileder i Karlstadmodellen. Hun har jobbet med kommunikasjon, språk og skriftspråk i barnehage og skole, ved Spesialpedagogisk Senter i Nordland og ved Statped Nord, avdeling for sammensatte lærevansker.