Karen Margrete Dregelid har lang erfaring med undervisning i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. De siste 15 årene har hun undervist i norsk for utenlandske studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet fagartikler og lærebøker innenfor norsk som andrespråk.