Dorthea Sekkingstad er førstelektor i pedagogikk og utdanningsleiing ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har vore studieleiar for praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskulen og har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i ei årrekkje. Sekkingstad er redaktør og redaksjonsleiar for NORDVEI – Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Undervisningsområde er veiledning, leiing og høgskulepedagogikk. Dette er også hennar forskingsfelt.