Cecilie Eftedal jobber til daglig i NDLA som kvalitetsansvarlig og prosesseier med hovedansvarsområde brukervennlighet. Hun er også prosjektleder for den digitale læringsplattformen fyr.ndla.no, der de nasjonale sentrene i matematikk, naturfag, norsk og fremmedspråk, FYR-lærere og andre lærere deler læringsressurser åpent og fritt tilgjengelig for alle. FYR-prosjektet ledes av Utdanningsdirektoratet og har som hovedmålsetning å redusere frafallet i den videregående skolen. I tillegg har hun prosjektlederansvar for deling.ndla.no, en delingsarena der lærere fra både grunn- og videregående skole kan dele læringsressurser knyttet til kompetansemål.