Christoffer C. Eriksen er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Eriksens forskningsfelt omfatter blant annet forholdet mellom norsk rett og rettssystemer utenfor Norges grenser, internasjonalisering av juridiske styringsteknikker (law and global governance) og rettsvitenskapelige grunnlagsspørsmål. Eriksen har blant annet utgitt boken The European Constitution, Welfare States and Democracy: The Four Freedoms vs National Administrative Discretion (2011).