Edvin M Eriksen er spesialpedagog/rådgiver. Har vært skolesjef i Harstad kommune og i 15 år leder for Pedagogisk psykologisk tjeneste for Sør-Troms. Har samarbeidet med Høgskolen i Harstad om videreutdanningen; Spesialpedagogikk og med Statped Nord om frafallsproblematikk. Nå pensjonist, men tar fortsatt ulike forelesnings- og veiledningsoppdrag.