Ingunn Eriksen er forsker ved ungdomsseksjonen på Nova, OsloMet. Hun har blant annet jobbet med mobbing og skolemiljø, og betydninger av kjønn og etnisitet i skolen. Hun har også jobbet med evalueringer av ulike tiltak og fag i grunnskolen og videregående opplæring, likestilling i akademia og erfaringer med NAV. Metodisk benytter hun seg primært av kvalitative intervjuer og etnografisk feltarbeid.