Liv Torunn Eik er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har lang erfaring som barnehagelærer og som pedagogikklærer i barnehagelærerutdanningen. I tillegg underviser hun i veiledningspedagogikk og i masterutdanning i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Liv Torunn Eik har skrevet en doktoravhandling om nyutdannede barnehagelæreres videre kvalifisering det første året i yrket og jobber med forskning knyttet til veiledning og andre former for profesjonslæring.