Thomas Noven Eide er Phd-stipendiat i samfunnsfagdidaktikk på sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han har bakgrunn som sosiolog og lektor i videregående skole.

Doktorgradsprosjektet handler om elevers forutsetninger for å mestre samfunnsfaglige ferdigheter og bygger på et feltopphold på en videregående skole. Studien anvender sosiologiske perspektiver for å utforske betydningen av klassebakgrunn for elevers ferdigheter. Eksempler på samfunnsfaglige ferdigheter kan være kritisk tenking, diskusjon og drøfting, og kan være politiske, sosiale og akademiske. Formålet er å utvikle kunnskap om hvordan alle elever, uavhengig av bakgrunn, kan lære ferdigheter til videre studie- og arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltagelse.