Torunn Einbu har bakgrunn som lærer, musikkterapeut og logoped og har erfaring fra Habilitering og PPT. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped i avdelingene sprak/tale og sammensatte lærevansker. Hun har bred praksiserfaring med barn og unge med ADHD og språkvansker, med fokus på tidlig identifisering og pedagogisk tilrettelegging. I tillegg skriver hun artikler og holder kurs om dette temaet.