Forfatterbilde

Einar Sundsdal

Einar Sundsdal, Phd, er førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sundsdal forholder seg i sitt arbeid til noen sentrale begreper og problemer i pedagogikken og pedagogisk tenkning. I sin forskning har han vært særlig opptatt av danningsteoretiske problemstillinger. Han er redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 

Artikler