Forfatterbilde

Eirik S. Jenssen

Eirik S. Jenssen er førsteamanuensis (PhD) ved Høgskolen i Sogn og Fjor- dane. Han har bakgrunn som lærer og øvingslærer i grunnskolen. Han arbeider med profesjonsfaglige problemstillinger knyttet til utdanningen av grunnskolelærere. De siste årene har hans forsknings- og undervisningsområde vært knyttet til lærerrollen, rektorrollen, læring og tilpasset opplæring.

Artikler