Forfatteravatar

Eli Fjeldseth Røys

Eli Fjeldseth Røys, er cand.polit. og høgskulelektor ved Høgskolen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie.

Artikler