Anniken Furberg er førsteamanuensis ved ILS. Hennes forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i teknologirike omgivelser, læring med representasjoner og digitale ressurser i naturfag, samt læreres utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Epost: anniken.furberg@ils.uio.no