Hege er tilsett som instituttleiar for barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet. Utdanna Cand polit, hovedfag i førskulepedagogikk ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet / Dronning Mauds Minne Høgskolen. Interesseområde er pedagogisk veiledning, veiledning av nyutdanna lærarar, leiing og pedagogikk i ny barnehagelærarutdanning. Forskingsfelt: veiledning av nyutdanna, kollegaveiledning, høgskulepedagogikk, lærande barnehagar og pedagogikk i ny barnehagelærarutdanning/følgjeforsking.