Hildegunn Fandrem er professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger