Ingrid Fossøy er tilsett som dosent ved Høgskulen på Vestlandet. Utdanna Cand polit, hovedfag i pedagogikk og Dr. polit i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Interesseområde er pedagogisk veiledning, veiledning av nyutdanna lærarar, høgskulepedagogikk og pedagogisk entreprenørskap. Ho underviser i pedagogikk, forskingsmetode og veiledning. Forskingsfelt: forskingsveiledning, veiledning av nyutdanna, kollegaveiledning, lærande barnehagar, pedagogikk i lærarutdanning/følgjeforsking og pedagogisk entreprenørskap.