Janne Fauskanger er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Hennes interesseområder er læreres undervisningskunnskap i matematikk og lærernes oppfatninger om hvilken kunnskap som er viktig for dem i undervisningsarbeidet.